Неръждаеми резервоари

Стоманени конструкции

Хранинвест - ХМК

Хранинвест ХМК АД прикючи успешното внедряване на интегрирана информационна система за управление

На 27.01.2014г. Хранинвест ХМК АД прикючи успешното внедряване на интегрирана информационна система за управление, закупена със безвъзмезната помощ по оперативна програма "Конкурентноспособност" BG161PO003-2.1.12 Договор 4МС-02.129/27.04.2012

duns