Трикоординатна измервателна машина

Хранинвест ХМК, разполага с единствената по рода си трикоординатна измервателна машина (в рамките на страната) с CNC управление и връзка с CAD-CAM система, работеща в обхват 1000х700х660 мм с точност 1-2 микрона. Резултатите от измерването се протоколират автоматично в протокол на английски език, като издаваните протоколи са с международна  валидност.

Машината е с възможност за непрекъснато сканиране на произволни повърхнини, чрез осезател с механичен опипвач. От получения в резултат на измерването облак от точки, чрез високотехнологичните CAD-CAM системи UG NX и Solid Works може да се изгради триизмерен модел на сканирания детайл, двуизмерна конструктивна документация и NC програми за металообработващи машини с цифрово-програмно управление.

Възможна е и обратната задача – да се измери вече изработен детайл и чрез CAD системата да бъде сравнен с предварително създаден чертеж или 3D модел.

Всичко това дава възможност за бързо конструиране и изработка на формообразуващи за леярски и ковашко-пресови  инструменти, за пластмасови изделия, за пластмасов и стъклен амбалаж (бутилки, туби, флакони) използвани в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост, калъпи за обувната промишленост, ортопедични протези и стави за медицината и всичко за което е невъзможно или много трудно да се създаде конструктивен чертеж и изработи модел.

Трикоординатна измервателна машина

duns