Термичен цех

termichen cehТермичен цехТермичен цех
В нашия цех са инсталирани термични съоръжения с широки технологични възможности и гарантиращи високо качество, отговарящо на европейските норми.


Съобразно Вашите нужди, термичния цех може да Ви предложи следните термични и химикотермични процеси:

  • Цементация и закалка на нисковъглеродни стомани – ние можем да цементоваме и закалим без деформация Вашите детайли от нисковъглеродни нелегирани и легирани стомани на необходимите Ви твърдост и дълбочина на слоя;
  • Високотемпературно азотиране и карбонитриране – когато имате технологично изискване за насищане с азот и въглерод на висока температура, ние ще извършим този процес в нашите пещи с контролируема атмосфера;
  • Обемно закаляване на инструментални стомани – ако Вашите инструменти работят на „горещо” или „студено” , и имат тегло под 220 кг., ще бъдат термообработени при нас в защитна среда с необходимите технологични изисквания;
  • Обемно закаляване на въглеродни и легирани стомани – ние можем да закалим всяка стомана от този клас, отговаряща на Вашите конструктивни и технологични изисквания с необходимото качество;
  • Термоподобрение на стомани – при Ваше технологично изискване за термоподобрение, можем гарантирано да извършим процеса;
  • Стареене на закалени стомани – при необходимост Вашите детайли да запазят размерите си дълго време, можем да извършим стареене на закалените детайли;
  • Отгряване и нормализация на заварени конструкции и метални заготовки (за отнемане на напреженията) преди механична обработка. Работното пространство на пеща е 4000x4000x1000 мм.

Съоръженията в Термичен цех работят със защитна атмосфера от ендогаз, която гарантира безокислителна термообработка.

Всички процеси като подготовка на атмосферата, контрол на температурите, време на престояване и други параметри се контролират с компютър и при Ваше поискване можете  да получите разпечатка на процеса.

При необходимост от контрол на заготовките, квантометричен и металографски контрол и други изследвания, използваме лабораториите на „Холдинг Загора”.

Максималното тегло на термообработвания товар е 200÷250 кг. Работното пространство, в което се поместват термообработваните детайли е AxBxH - 600x900x450 мм.

Средната производителност на съоръженията:

  • при закалка и отпуск: 110 кг/ч;
  • при цементация и закалка: 50 кг/ч;
  • при нитроцементация и закалка: 70 кг/ч.

duns