Пещ за едрогабаритни детайли

Пещ за едрогабаритни заварени конструкции


В Термичен цех разполагаме и с пещ за отгряване и нормализация (с цел отнемане на напреженията преди механична обработка) на едрогабаритни заварени конструкции от стомани 52-3 (18Г2) и 1.430 (Х18Н9).

Размерът на пещта е 4000x4000 мм с височина 1000 мм и температура до 950°C.

duns