Хранинвест-Хранмашкомплект АД отчита добри резултати за първото тримесечие на 2012 година. През 2011-а година постигнахме 49% увеличение на договорите спрямо 2010-а година, а очакванията ни са, през настоящата година, те да нараснат с още 30%. Предприятията от тежкото машиностроене бяха сред първите, които бяха засегнати от кризата, но и първи започнаха да излизат от нея.

Клиенти на Хранинвест-Хранмашкомплект АД са водещи компании основно от САЩ, Англия и Германия и 90% от продукцията на дружеството е за износ.

duns