Мениджърският екип на „Хранинвест-ХМК“ АД проведе тийм билдинг под надслов „Работейки в екип, можем повече!“ Мероприятието се осъществи в село Баланите, Габровско на 25 и 26 април 2015 г. Мнението на колектива е, че подобни мероприятия само биха го сплотили още повече и всяко следващо ще допринася за по-ползотворната съвместна работа.

team1   team2

По време на тийм билдинга беше посетено килийното училище в с. Боженци, Дряновския манастир и пещерата Бачо Киро. Разходката из прекрасната природа на Стара Планина няма да бъде забравена скоро и всички колеги очакват с нетърпение следващото фирмено мероприятие.

team3 team4 team5

 

На 19.07.2014 г. от 08:30 ч. до 13:30 ч. ще се проведе мини турнир по футбол, наречен "ХРАНИНВЕСТ ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО".
В турнира ще вземат участие следните отбори от различни звена и отдели във фирмата:

1. "Меджик тиийм" - Magic Team
2." СПВ" - "SPV"
3. "Конструкторска слава" - "Design's glory"
4. "Електрод" - "Electrode"
5. "Чуковете" - "The Hammers"
6. "Лазер" - "Laser"
7." Индустриално обезпечаване" - "Maintenance"
8. "Заварени конструкции 1" - "Welding constructions 1"

Правилата на играта ще бъдат следните:

  • всеки отбор ще бъде съставен от 6 човека
  • всеки мач ще има 2 полувремена от по 15 мин., почивка между тях 5 мин.
  • няма да бъдат изпълнявани засади
  • тъч ще се изпълнява с крак
  • при връщане на вратаря на отбора, същия няма да играе с ръце
  • при равен мач ще се изпълняват по 3 дузпи

На 27.01.2014г. Хранинвест ХМК АД прикючи успешното внедряване на интегрирана информационна система за управление, закупена със безвъзмезната помощ по оперативна програма "Конкурентноспособност" BG161PO003-2.1.12 Договор 4МС-02.129/27.04.2012

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, «Хранинвест – ХМК» АД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-129 обявява процедура за определяне на изпълнител  с открит избор с обект:

Въвеждане на интегрирана информационна система за управление

Обособена позиция 1 с подпозиции 1.1 Сървъри 2 бр. и 1.2 Работни станции 100 бр.

Обособена позиция 2 Интегрирана информационна система за управление

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий”, № 23, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр.Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий”, № 23, до 16.30 ч. на 02.10.2012 г.

Хранинвест-Хранмашкомплект АД отчита добри резултати за първото тримесечие на 2012 година. През 2011-а година постигнахме 49% увеличение на договорите спрямо 2010-а година, а очакванията ни са, през настоящата година, те да нараснат с още 30%. Предприятията от тежкото машиностроене бяха сред първите, които бяха засегнати от кризата, но и първи започнаха да излизат от нея.

Клиенти на Хранинвест-Хранмашкомплект АД са водещи компании основно от САЩ, Англия и Германия и 90% от продукцията на дружеството е за износ.

duns