Хранинвест-ХМК АД  

ЕИК: 833066866

Пълен пощенски адрес

гр. Момчилград, ул. „Крумовградско шосе“

Телефон, факс и e-mail

тел.: +359 884 412 111

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Представлявано от Юлиян Стръмски – Изпълнителен директор 

Уведомяваме Ви, че фирма Хранинвест-ХМК АД  

има следното инвестиционно предложение:

Кандидатстване по процедура BG-RRP-4.021 “Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ - за саниране на собствена еднокорпусна сграда, включваща производствена и административна части  Имотът, където ще се реализира инвестиционното предложение се намира в гр. Момчилград, ул. „Крумовградско шосе“, УПИ 48996.76.89, местност КАЗЪЛ. по плана на града.

На 18.3.2020 г. от 14:00 ч. пред сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“, № 23, се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.


• Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване: Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата (мярка 1) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 2) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 3) - 2 бр., Хоризонтален обработващ център с палетна станция (мярка 4) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център с въртяща маса (мярка 5) - 1 бр., Електро полиращо оборудване (мярка 6) - 1 бр., Хардуерно оборудване за измерване на енергопотребление на 24 бр. точки и комуникационно оборудване за четене на данните от газомер на 1 точка (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой., както и Софтуер за мониторинг на електроенергия и газ (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой. Допълнително се въведе Система за оползотворяване на отпадна топлина за отопление, охлаждане и подготовка на БГВ на работни помещения (мярка 8) - 1 брой. Въведе се и се сертифицира Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2018. Извърши се финансов одит на проекта.

Повече

На 18.3.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“, № 23, ще се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.
• Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване: Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата (мярка 1) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 2) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 3) - 2 бр., Хоризонтален обработващ център с палетна станция (мярка 4) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център с въртяща маса (мярка 5) - 1 бр., Електро полиращо оборудване (мярка 6) - 1 бр., Хардуерно оборудване за измерване на енергопотребление на 24 бр. точки и комуникационно оборудване за четене на данните от газомер на 1 точка (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой., както и Софтуер за мониторинг на електроенергия и газ (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой. Допълнително се въведе Система за оползотворяване на отпадна топлина за отопление, охлаждане и подготовка на БГВ на работни помещения (мярка 8) - 1 брой. Въведе се и се сертифицира Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2018. Извърши се финансов одит на проекта.
• Оборудването, системите, софтуера, въвеждането и сертифицирането на стандарт БДС EN ISO 50001:2018, както и одитът на проекта се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 4 245 248.05 лв., от които 2 122 624.02 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 804 230.43 лв. европейско и 318 393.59 лв. национално съфинансиране) и 2 122 624.03 лв. собствено съфинансиране.

ВАЖНО!!! Информационният ден ще се проведе при строго спазване на указанията за безопасност срещу разпространението на коронавирус COVID – 19.

Ще бъдат предоставени на всички посетители предпазни маски, дезинфектанти както и ще се осигури ограничен достъп до мястото, където ще се проведе информационният ден, за да избегне струпването на хора.

Предвижда се информационният ден да се проведе на открито пред сградата на бенефициента. Посетителите ще се нареждат през 2 метра разстояние един от друг.

На 03.04.10.2019 г. "Хранинвест- ХМК" АД успешно защити внедрената система за качество при производството на съоръжения под налягане, съответстващи на изискванията на ASME Boiler and Pressure Vessels Code, Section VIII-1.

Към настоящия момент "Хранинвест- ХМК" АД е единствената фирма в България имаща правото да произвежда и маркира резервоари с ASME Certification Mark.

Една от целите на "Хранинвест- ХМК" АД е винаги да се развива в унисон с потребностите на своите клиенти и тази сертификация доказва това.

 

CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

BG2 2logo bg right no back

„На основание чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ  и ПМС 160/01.07.2016г. предоставяме тръжна документация за избор с „публична покана“ с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.;

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център - 1 бр.;

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център - 2 бр.;

Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с палетна станция - 1 бр.;

Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с въртяща маса - 1 бр.;

Обособена позиция 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Електро полиращо оборудване - 1 бр.

Във връзка с изпълнение на BG16RFOP002-3.002-0034-C01“ Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД“  по ОПИК 2014-2020 г.

Пакетът тръжни документи може да беде изтеглен от тук

duns