Оперативна програма

Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020

 

 

О Б Я В А

 

Хранинвест –ХМК“ АД известява обществеността, че изпълнява процедура за избор на изпълнители по проект BG 05M9OP001-1.008-1933 “Подобряване на работната среда и качество на живот и труд на работещите в “Хранинвест –ХМК“ АД и развитие на политиката по околна среда“.

Общата стойност на проекта е 71 865,78 лв., от които 48 868,72 лв. европейско и 8 623,90 лв. национално съфинансиране.

Хранинвест –ХМК“ АД обявява:

- Публична покана по ПМС 160/01.07.2016 за доставка на 2 бр. Заваръчни плота на прогнозна стойност 42 302 лв.

- Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за доставка на материали за визуализация на прогнозна стойност 500 лв.

- Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за доставка на специално работно облекло и ЛПС на прогнозна стойност 19 778 лв.

Всички документи са достъпни в Модул Е- тръжни документи в публичния сайт на ИСУН 2020, на www.hraninvest.com и www.eufunds.bg

 

--> ДОКУМЕНТИ

В края на 2016 година "Хранинвест-ХМК" АД се сдоби с нова придобивка - Лазер W-Fiber 20-40. С него лазер-машините във фирмата са вече три на брой и покриват изискванията, както на вътрешните поръчки, така и на поръчки от външни клиенти.

Кратка техническа характеристика на W-Fiber 20-40 : Размах до 4150/2050/150мм. Дебелина на материала, който може да обработва: черна стомана до 20 мм, неръждаема стомана и алуминий до 12 мм, месинг и мед до 6 мм

Read More: Лазер W-Fiber 20-40

Оборудване за "Гранулираща линия" по договор с фирма "Биовет-Пещера ", изработено в " Хранинвест-ХМК"АД

На 02. и 03.07.2016 година беше проведено фирмено обучение на специалисти от фирма "Хранинвест-ХМК" АД на тема :"Комуникация в продажбите".
Чрез уникалния метод Solution Focus-теория и практика,екипът получи допълнителни познания по ефективна комуникация,емоционална интелигентност и справяне с конфликти.

 

Мениджърският екип на „Хранинвест-ХМК“ АД проведе тийм билдинг под надслов „Работейки в екип, можем повече!“ Мероприятието се осъществи в село Баланите, Габровско на 25 и 26 април 2015 г. Мнението на колектива е, че подобни мероприятия само биха го сплотили още повече и всяко следващо ще допринася за по-ползотворната съвместна работа.

team1   team2

По време на тийм билдинга беше посетено килийното училище в с. Боженци, Дряновския манастир и пещерата Бачо Киро. Разходката из прекрасната природа на Стара Планина няма да бъде забравена скоро и всички колеги очакват с нетърпение следващото фирмено мероприятие.

team3 team4 team5

duns