Фирмена ангажираност

В "Хранинвест- ХМК" АД има внедрена Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 1090-2, EN 3834-2 и DGR 2014/68.

Ръководството на „Хранинвест – ХМК“ АД определя обхвата на Интегрираната система за управление, като взема предвид:

  • контекста на организацията;
  • изискванията на заинтересованите страни;
  • дейностите, продуктите и услугите на организацията

Обхватът на Интегрираната система за управление на „Хранинвест – ХМК“ АД се отнася към следните процеси:

  • Проектиране и разработване;
  • Производство и контрол на резервоари и машини за хранително-вкусовата промишленост;
  • Дървени опаковки за транспорта им

shema hi hmk

 

 

duns